söndag 19 februari 2012

Self-knowledge and Confabulation/Evans IV

Vad gäller medvetande har psykologin fokuserat på främst två saker. Den ena är föreställningen om medveten, viljebestämd kontroll, den andra är idén om att vi har access (åtkomlighet) till (en del) av våra mentala processer. Den medvetna viljebestämda kontrollen existerar inte (se tidigare inlägg) och samma gäller för access. Evans tar upp flera bevis för detta i sin bok.

Det finns dock en stor näringsgren som bygger på detta falska antagande om access, nämligen gallup undersökningar. Vanligtvis ställs två frågor: vem tänker du rösta på och varför? Vi kan svara på fråga nummer ett med rimlig precision och undersökningarna ger vanligtvis mycket påitliga resultat. Är detta ett bevis på att vi har access och kan rapportera medvetna avsikter (consciouss intentions)? Enligt Evans är det inte det. Det visar bara att människor kan förutspå sitt eget beteende. Detta kan vi göra för att vi (våra hjärnor) formularar teorier angående hur vi beter oss och dessa teorier är tillgängliga för 'the reflective mind'. Då vi har många möjligheter att iakta vårt eget beteende är dessa teorier oftast mycket träffsäkra.

Den andra frågan, varför, kan vi inte svara på. Vi kan helt enkelt inte explicit utrycka de verkliga orsakerna till varför vi röstade på ett visst sätt. Detta handlar om introspektiv access (själviaktagning). Tillsammans med idén om medveten vilja och kontroll kommer tron på att vi harr tillgång till hur vår hjärna fungerar. Eftersom vi, medvetna personer, bestämmer vet vi förstås också varför och hur vi gör det. Detta är inte sant och har bevisats genom många olika experiment.

Varifrån kommer då det här beteendet att förutspå sitt eget beteende? En teori är att människan har utvecklat en kognitiv modul (i hjärnan) vars uppgift är att läsa andra personers tankar. Rutinmässigt tolkar vi andra personer, deras humör, känslor m.m. för att förutspå deras beteende. Det är inte svårt att tänka sig att denna förmåga kan ha varit en fördel i evolutionen. Enligt denna teori har människan börjat använda denna modul på sig själv, vi teoriserar om vår egen hjärna (mind). All introspektion är själv-tolkning.

Slutsatsen blir alltså att vi som medvetna personer inte har tillgång till de processer som underligger våra handlingar. Vi har endast tillgång till de teorier som vår tankeläsnings modul har hjälpt oss att konstruera.

Så om det inte är vi som medvetna personer som styr vem gör det då? Evans skriver: "I don´t go around thinking, 'I didn´t really decide that, my brain did.' In any case, it is a false distinction. There is no 'I' separate from the brain. As an individual, I do make decisions. The fact that my consciousness gets to learn about them some time later and with invented reasons is really neither here nor there!"

 [Jag hoppas jag kunnat göra Evans och hans bok rättvisa här men det är ganska svårt för mig att förmedla dessa ideér så här. Jag saknar egentligen helt utbildning inom området. Om det jag skrivit här verkar intressant, läs boken!]


2 kommentarer:

 1. Läs "What Mary didn't know" för ett försvar mot det här

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den här?

   http://www.philosophicalturn.net/intro/Consciousness/Jackson_Mary_Know.pdf

   Radera