söndag 5 december 2010

We dance to the beat of distorted knowledge passed on

Träningsammandrag

Först över den träning som räknas och sedan över all träning


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar