fredag 10 maj 2013

'Slutet för tryckta böcker'

Man kan inte rita allt på en fånig Ipad. Dessutom är de inte ens tänkta för skapande, utan för konsumtion. Det är trist, tycker jag. Otillfredsställande. För man tecknar alltid med hjälp av nån sorts algoritm och måste göra matematiska anpassningar.

Man talar om "slutet för tryckta böcker". Jag tror det är tvärtom. För e-böcker och elektroniska media definierar bara ännu tydligare vilken potential en bok har.
Texten ovan är ett citat av Chris Ware (i Kobra 8.5.2013, del 9/12, från den svenska textningen, därav den något rumphuggna stilen). Håller du med? Jag minns då vi i en kurs skulle designa symboler för olika teman. En av instruktionerna var att vi först, innan vi gjorde de slutliga symbolerna, skulle göra skisser av dem och att dessa skisser måste göras för hand. Jag tror jag fuskade då men senare då jag gjort något liknande har jag använt papper och penna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar